Διευθυντική Ομάδα 2015-16

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α’: ΔΟΣΧΟΡΗ ΦΑΝΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β‘ : ΤΥΦΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ