Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Στο κάτω – κάτω την αξίζουμε όλοι

«Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος!».Κάπως έτσι και για πολύ καιρό η μέθοδος της ράβδου αποτελούσε το ασφαλέστερο μέσο επιβολής όχι μόνο της μάθησης, αλλά και της «καθώς πρέπει» συμπεριφοράς μέσα στα σχολεία. Όλοι εμείς όμως δάσκαλοι και μαθητές δε ζούμε σε παλαιολιθικές εποχές. Θέλουμε ο χώρος που περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ημέρας να χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα αλλά και από ηρεμία και συνέπεια.

Λαμβάνοντας υπόψη, όσο αυτό ήταν δυνατό, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ηλικία, την ψυχολογία – δομή της προσωπικότητας των μαθητών, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το βασικό σκοπό της Εκπαίδευσης που είναι «η διαμόρφωση ανθρώπων με ελεύθερη, υπεύθυνη δημιουργική και δημοκρατική προσωπικότητα». Γι? αυτό διαλέξαμε μαζί ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο μέσο επικοινωνίας τη «συμφωνία», το «συμβόλαιο» μεταξύ μας, που θα βοηθήσει να γίνει η συμβίωση μας πιο αρμονική και δημιουργική.

Βασικός άξονας όλων μας είναι ο σεβασμός στον εαυτό μας και στους άλλους. Με βάση τα παραπάνω και τα συγκεκριμένα προβλήματα που κατά καιρούς εμφανίζονται στον χώρο του Σχολείου, ο Σύλλογος των διδασκόντων, οι γονείς και οι μαθητικές κοινότητες συμφωνούν στα παρακάτω:

 

Α. Υποχρεώσεις καθηγητών

 1. Οι σχέσεις καθηγητών- μαθητών στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση της αποστολής του καθενός.
 2. Οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος του μαθήματός τους (διδασκαλία, αξιολόγηση μαθητή) και τη διεκπεραίωση της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες των σχολικών συμβούλων.
 3. Οι καθηγητές φροντίζουν να προμηθεύονται τα υλικά που θα χρειαστούν για τη διδασκαλία τους πριν μπουν στην αίθουσα διδασκαλίας και αν υπάρχει ανάγκη να συνεννοούνται με μαθητή του τμήματος για να τους βοηθήσει.
 4. Οι καθηγητές μπαίνουν τελευταίοι, αλλά έγκαιρα, στην αίθουσα και συμπληρώνουν το απουσιολόγιο πριν την έναρξη της διδασκαλίας.
 5. Οι καθηγητές αποχωρούν από την αίθουσα τελευταίοι, μετά το χτύπημα του κουδουνιού και αφού έχουν απομακρύνει από την αίθουσα όλους τους μαθητές. Εάν, λόγω καιρικών συνθηκών οι μαθητές μένουν στην αίθουσα, αποχωρούν όταν διαπιστώσουν ότι ο εφημερεύων καθηγητής είναι στη θέση του.
 6. Ο εφημερεύων καθηγητής οφείλει να είναι στο σχολείο και στην προβλεπόμενη θέση του τουλάχιστον 5΄ πριν την πρωινή συγκέντρωση του σχολείου
 7. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος:

– αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει γι? αυτήν του την ιδιότητα τους μαθητές του τμήματός του και να δέχεται ύστερα από συνεννόηση σε ακρόαση όποιον μαθητή του τμήματός του θέλει να συζητήσει μαζί του.

– ενημερώνει και τους μαθητές για τον αριθμό των απουσιών που έχουν πραγματοποιήσει.

 1. Ο καθηγητής- υπεύθυνος τμήματος διατηρεί σε συνεργασία με το Διευθυντή βιβλίο τμήματος για την καταγραφή όποιων στοιχείων χρειάζονται για την ενημέρωσή του για τους μαθητές του τμήματος. Οι πληροφορίες του βιβλίου είναι εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται.
 2. Η απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου ισχύει για μαθητές και καθηγητές στην αίθουσα διδασκαλίας και στους αύλειους χώρους του σχολείου.

 

Β. Υποχρεώσεις μαθητών

 

 1. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου. Αυτή η ανάγκη ενισχύεται και από το γεγονός ότι η καθημερινή πρωινή συγκέντρωση αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Αποτελεί γι? αυτό το λόγο τη μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και σωστής ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί.
 2. Οι μη συμμετέχοντες στην πρωινή προσευχή αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι (δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα) οφείλουν να σέβονται με το ύφος και τη στάση τους την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους.
 3. Μαθητές που καθυστερούν περισσότερο από 5΄στην πρωινή τους προσέλευση δεν γίνονται δεκτοί στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός από ειδικές, αιτιολογημένες περιπτώσεις.
 4. Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας για την είσοδο στην αίθουσα διδασκαλίας απαιτείται έγγραφη έγκριση του Διευθυντή.
 5. Αν η αργοπορία μαθητή είναι επαναλαμβανόμενη (πάνω από τρεις φορές) ο μαθητής θα μένει εκτός μαθήματος και θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας του.
 6. Η είσοδος στην τάξη γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή μετά το τέλος του διαλείμματος. Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις.
 7. Η φοίτηση των μαθητών είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος υποχρεωτική.
 8. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν από το μάθημα- όχι από το  σχολείο , τους χορηγείται άδεια μόνο από το Διευθυντή ή το νόμιμο  αναπληρωτή του, οι απουσίες τους καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο όχι    όμως στα σχετικά βιβλία απουσιών.
 9. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν ετοιμάσει τις εργασίες που τους αναθέτουν οι καθηγητές για το μάθημα και να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχουν προετοιμάσει κάποια εργασία εξαιτίας κάποιου σοβαρού προσωπικού ή οικογενειακού προβλήματος οφείλουν να ενημερώσουν τον καθηγητή, που θα πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση με διακριτικότητα εχεμύθεια και να μέτρο.
 10. Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή.
 11. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.
 12. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία. Πάντοτε χωρίς χρήση βίας, συμπεριφοράς ή φράσεων που μπορεί να μειώνουν την προσωπικότητα του μαθητή.
 13. Μαθητής που αποβάλλεται από το μάθημα πηγαίνει χωρίς αντίρρηση στο γραφείο του διευθυντή και περιμένει το διδάσκοντα που τον απέβαλλε για να συζητήσουν με τον διευθυντή το θέμα.
 14. Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το πρόβλημα που προέκυψε με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 15. Οι απουσίες των μαθητών, αιτιολογημένες και μη, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 16. Απαγορεύεται κατά την ώρα των διαλειμμάτων η έξοδος των μαθητών από το χώρο του Σχολείου. Δεν επιτρέπεται η αγορά φαγώσιμων ειδών από άλλα καταστήματα και η παράνομη μεταφορά τους εντός σχολείου. Διαφορετικά θα υπάρξει η ανάλογη τιμωρία.
 17. Αν χρειαστεί μαθητής να βγει από το χώρο του σχολείου γίνεται μόνο με έγγραφη άδεια του διευθυντή και ενημέρωση του κηδεμόνα.
 18. Με το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές εκκενώνουν τον χώρο του Σχολείου με τάξη, χωρίς να δημιουργούν αναστάτωση. Σε περίπτωση που μαθητές έχουν τελειώσει το πρόγραμμά τους νωρίτερα μπορούν να παραμένουν στο χώρο του σχολείου σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου, χωρίς να εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των υπολοίπων μαθημάτων.

 

Γ. Συμπεριφορά μαθητών

 Οι μαθητές οφείλουν:

α) να φέρονται με σεβασμό προς τους καθηγητές τους.

β) να απευθύνονται προς τους συμμαθητές τους με κοσμιότητα χωρίς

προσβλητικές εκφράσεις, χειρονομίες και λέξεις.

 1. Οι μαθητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στις μεταξύ τους σχέσεις ή στις σχέσεις τους με τους καθηγητές οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτικής ή σωματικής. Η παραβίαση αυτού του άρθρου επισύρει σοβαρές ποινές.
 2. Οι μαθητές φροντίζουν ώστε να διατηρούνται όλοι οι χώροι του Σχολείου, αίθουσες, αυλές, εργαστήρια, γήπεδα και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής, καθαροί. Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή κάθε είδους συνθημάτων στο χώρο του Σχολείου και κάθε φθορά του κτιρίου που αποτελεί δημόσια περιουσία. Οποιαδήποτε πρόκληση βλάβης θα αποκαθίσταται με τη χρηματική συμβολή του κηδεμόνα του υπαίτιου μαθητή, ή της μαθητικής κοινότητας αν ο μαθητής παραμείνει άγνωστος.

Περιοδικά (2 φορές το μήνα) θα οργανώνεται:

α) καθαρισμός των αύλειων χώρων από τους μαθητές των τμημάτων σε

συνεργασία με το διευθυντή και τον υπεύθυνο καθηγητή.

β) καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας με την επιστασία του διδάσκοντα

καθηγητή χωρίς την απώλεια του μαθήματος, πάντα όμως στα πλαίσια της

διδακτικής ώρας.

 1. Η εμφάνιση των μαθητών δεν είναι προκλητική και εν πάση περιπτώσει είναι στα όρια της κοσμιότητας και ευπρέπειας. Ακραίες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται σε πρώτη φάση από τους συμβούλους καθηγητές. Σε δεύτερη φάση από τον Σύλλογο των διδασκόντων του Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή.
 2. Στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το χαρακτηρισμό φοίτησης οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων θα εισηγούνται τη δημόσια ηθική επιβράβευση μαθητών που θα έχουν προταθεί από τις ίδιες τις μαθητικές κοινότητες ως πρότυπα συμπεριφοράς με τους εξής δείκτες:

α). Συμπεριφορά απέναντι στους καθηγητές

β). Συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές

γ). Συμπεριφορά απέναντι στο σχολικό κτίριο και την υποδομή του

δ). Προαγωγή αλτρουισμού και αλληλεγγύης απέναντι σε συμμαθητές ή

άλλους ανθρώπους.

Δ. Ηθικές δεσμεύσεις καθηγητών

Οι καθηγητές θα πρέπει:

 1. Να είναι σε θέση να ακούν οποιοδήποτε πρόβλημα των μαθητών χωρίς να το δημοσιοποιούν. Να λαμβάνουν υπόψη τους την πολυπλοκότητα της εφηβικής ηλικίας, την οποία διανύουν οι μαθητές.
 2. Να μην χρησιμοποιούν τα τεστ ως απειλή ή τιμωρία αλλά ως μέσο εμπέδωσης της ύλης.
 3. Να μη βασίζουν το βαθμό τους μόνο στο ωριαίο διαγώνισμα.
 4. Οι μαθητές πρέπει να προετοιμαστούν για πολλά μαθήματα και όχι μόνο για ένα. Γι? αυτό οι εργασίες για το σπίτι να είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής.
 5. Η διδασκαλία πρέπει να είναι σε βάθος και όχι βιαστική και επιφανειακή μόνο για να «βγει» η ύλη.
 6. Ο καθηγητής πρέπει να κάνει το μάθημα όσο πιο κατανοητό και ενδιαφέρον μπορεί.

Ε. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων και κηδεμόνων

 1. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται στα όρια των αρμοδιοτήτων τους με τους γονείς και κηδεμόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης των μαθητών.
 2. Θέματα που αφορούν ευρύτερα τη σχολική κοινότητα αναπτύσσονται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση του Συλλόγου, μετά από εισήγηση των ενδιαφερομένων και της Διεύθυνσης του Σχολείου.
 3. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια των διδασκόντων του Σχολείου πρέπει να είναι η διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας με τους γονείς και η αποφυγή πολώσεων και ασυμβίβαστων αντιθέσεων.

 

Ο κανονισμός είναι το κείμενο που συμφώνησαν ο Σύλλογος καθηγητών, οι μαθητές και οι γονείς να διέπει τις σχέσεις καθηγητών ?μαθητών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο καθώς και τον τρόπο χρήσης του κτιρίου και της υποδομής του από τους παραπάνω.

Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών, καθηγητών και γονέων του Σχολείου, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους συμβαλλομένους και γίνεται σεβαστός από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και πάλι του Συλλόγου των διδασκόντων, του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων και των μαθητών.