Αρχαία Α’ Λυκείου

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

2013-14 ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ-ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΗΛΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ