Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

ΓΕΛ Λουτρακίου
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που θα ισχύσουν για το νέο Σχολικό Ετος 2015-16

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (όλων των τάξεων)

Θρησκευτικά  (όλων των τάξεων)

Ιστορία (όλων των τάξεων)

Μαθηματικά (όλων των τάξεων)

Φυσική (όλων των τάξεων)

Χημεία (όλων των τάξεων)

Βιολογία (όλων των τάξεων)

Φυσική Αγωγή (όλων των τάξεων)

Πληροφορική (Γ’ τάξης)

Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (Γ’ τάξης)

Αρχές Φυσικών Επιστημών (Γ’ τάξης)

Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Γ’ τάξης)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Α’ τάξης)

Καλλιτεχνική Παιδεία (Α’ Λυκείου)

Γεωλογία και διαχείριση Φυσικών Πόρων (Α’ Λυκείου)

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο