Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τρόπος προαγωγής μαθητών Α’ Λυκείου

Γενικό Λύκειο Λουτρακίου
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και ο τρόπος προαγωγής της Α’ Λυκείου