Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τρόπος προαγωγής μαθητών Β’ Λυκείου

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα και ο τρόπος προαγωγής της Β? Λυκείου