ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παρακαλούμε τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών του ΓΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ να προσκομίσουν έως και την Τρίτη 22-09-2020 στο σχολείο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, ιατρική γνωμάτευση , υπεύθυνη δήλωση) που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 2, που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://drive.google.com/file/d/1F6dmFYBmFdIVe-_tr1lLZABKQvbntyoT/view?usp=sharing