Αρχεία Κατηγορίας : Μαθητές

Διευκολύνσεις Μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-αναπηρία

     ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άρθρο 27 ΠΔ 60/2006 Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και

Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων

Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (εγκεκριμένος από το ΥΠΕΠΘ με την Γ2/ 4094/23-09-1986 Φ.Ε.Κ. 619 τ.Β΄   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ   Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή,

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ Π.Δ. 86/2001 Άρθρο 7 «   Προφορική βαθμολογία τετραμήνων Α. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία. β. Την επιμέλεια και