ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2016

Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
(Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Το ΓΕΕΘΑ εξέδωσε την προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας, Ακαδημαϊκού Έτους 2016 – 17 με τις Πανελλήνιες 2016.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ