Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύλλογος Καθηγητών 2019-20

ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΑΝ ΔΩΡΑ             ΠΕ05 -ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ           ΠΕ02 ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ                ΠΕ02 ΛΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ         ΠΕ02 ΡΑΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ             ΠΕ02 ΔΟΣΧΟΡΗ ΘΕΟΦΑΝΗ            ΠΕ02 ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΠΕ02 ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    ΠΕ02

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/11812/Α5/2020 (Β? 345) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α? 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019