Αρχεία Ημέρας: 29 Ιανουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ 4653/2020

ΝΟΜΟΣ 4653/2020 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 34,49,54 ΚΑΙ 56 ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-20 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-20 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)